martes, 4 de febrero de 2014

TREBALL COOPERATIU

Aquesa setmana hem introduit una nova dinàmica per treballar a l'hora del projecte. Treball cooperatiu, per equips, on cadascú té un paper: cap, secretari, normes, repartir i recollir. Cada membre del grup ha de desenvolupar bé el seu rol, perquè l'equip funcioni i el treball es realitzi bé.Quan jo propos l'activitat a fer cada equip começa a treballar amb unes normes ja establertes i en acabar avaluam la feina en equip realitzada, amb l'ajuda d'uns cartonets on tenim escrits els ítems que hem valorar. Si tots els ítems estan bé, l'equip avança un punt en el camí que hem de recórrer al llarg del projecte. Si no estan tots els ítems bé, no avancen.
És una manera de motivar positivament els fiets, que han respost amb molta il.lusió i ganes de fer la feina. Han donat tots el millor d'ells mateixos i han quedat molt satisfets.

No hay comentarios:

Publicar un comentario